P.A.S.C.A.L.

De Stichting The P.A.S.C.A.L. Foundation (Play A Song Change A Life) (A.N.B.I.) is een concept en een liefdadigheidsstichting gewijd aan het verstrekken van de juiste middelen voor weeskinderen en kinderen in nood die interesse en talent hebben in Sport, Media en Entertainment. We begeleiden de kinderen in Onderwijs, Gezondheidszorg, Voeding, Landbouw en Ondernemerschap, om hen zodoende bij te staan in de reis/overgang van kindertijd naar de volwassenheid.

Dit wordt gedaan door onze internationale ambassadeur, liaison programma, dat ontwikkeld en gerund wordt door mensen uit en verbonden met de wereld van Media, Entertainment, Sport en Mode.

Met deze unieke aanpak zijn we in staat om onze creatieve weeskinderen, kinderen in nood, lokale partners, fans en volgers van de cultuur op grote schaal op een effectievere en efficiëntere manier te bereiken.

The P.A.S.C.A.L. Foundation (Play A Song Change A Life) is momenteel actief en zamelt geld in voor haar speciale wees, jeugdgerelateerde projecten en “Diversiteit & Inclusie” trainingsprogramma’s zoals D.I.M.E.S door middel van donaties, muziekstreams, kleding in beperkte oplage, schoenen, speciale projecten plus concerten en evenementen.

u kunt een aantal van deze projecten en programma’s vinden in de projectsectie op onze site, aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

We begrijpen dat we met liefde, empathie, de juiste middelen en de juiste begeleiding de huidige weeskinderen en kinderen in nood kunnen helpen om de creatieven, humanitairen en leiders van morgen te worden.

Wij zijn de P.A.S.C.A.L. Foundation!

Sluit je aan bij onze zaak
0

VRIJWILLIGERS WERELDWIJD

0

BEGELEIDERS/AMBASSADEURS WERELDWIJD

0

KINDEREN WORDEN WEESKINDEREN IEDERE DAG

0

PERSOON KAN EEN VERSCHIL MAKEN

D.I.M.E.S.

D.I.M.E.S (Diversiteit in Media, Entertainment, Sport) is een “Diversiteit & Inclusie” trainingsprogramma ontworpen en gecreëerd door de Stichting The P.A.S.C.A.L. Foundation (Play A Song Change A Life) om media, sport en entertainmentbedrijven en organisaties te begrijpen, te werken en over te stappen naar een echt inclusieve en diverse werkomgeving zonder dat dit voortvloeit uit de kernwaarden of missie van het bedrijf, waardoor carrièregroei in onze industrieën een realiteit wordt voor ALLE mensen, ongeacht hun etniciteit, sociale status, geloofsovertuiging, seksualiteit of leeftijd.

Het is voor de Stichting The P.A.S.C.A.L. Foundation (Play A Song Change A Life) van groot belang dat we onze “P.A.S.C.A.L. Kinderen” en jongeren in nood de juiste instrumenten en middelen geven om uit te bloeien op het gebied van entertainment, sport en media, en dat we hen ook naar een inclusieve en diverse industrie sturen.

Dus terwijl de (George Floyd/Anti-Discriminatie) protesten en focus op discriminatie in de media plaatsvinden in Nederland, is Stichting The P.A.S.C.A.L. Foundation (Play A Song Change A Life) via haar D.I.M.E.S. “Diversiteit & Inclusie” trainingsprogramma op dit moment bezig met het bereiken van verschillende Nationale/Internationale bedrijven en organisaties in Nederland voor Lezingen en Workshops, in de hoop om discriminatie te laten verdwijnen en inclusie toe te voegen aan onze prachtige industrie.

Elk bedrijf of organisatie die de D.I.M.E.S “Diversiteit & Inclusie” training met succes afrondt, en vervolgens hun bedrijf minstens 20% inclusief en divers maken op “alle niveaus” binnen 12 maanden, zal de officiële D.I.M.E.S certificering krijgen.

Elk jaar zal D.I.M.E.S. de D.I.M.E.S. Awards uitreiken, waarbij The D.I.M.E.S. “Top 100” een publicatie zal uitbrengen waarin de Top 100 bedrijven in Nederland worden uitgelicht die allen de D.I.M.E.S. 20% zakelijke Diversiteit & Inclusie hebben bereikt, behouden of overtroffen.

Tijdens de awards zullen we ook de D.I.M.E.S. “Power 10” eren, een groep van 10 kaderleden of individuen die de D.I.M.E.S. belofte hebben overtroffen om ervoor te zorgen dat hun bedrijf of onze industrie blijft groeien naar een meer gevarieerde en inclusieve toekomst voor iedereen.

D.I.M.E.S.
“lead by example”

Als u een bedrijf of organisatie heeft en u wil meer informatie over hoe u een ontvanger van het D.I.M.E.S. “Diversiteit & Inclusie” trainingsprogramma kan worden, bezoek dan de website www.wearedimes.org

Als u partner, ambassadeur of vrijwilliger wil worden, neem dan contact op met: info@wearedimes.org 

VISIE

“Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs en ontwikkeling, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfvoorzienende volwassenen.”

Stichting The P.A.S.C.A.L. Foundation (Play A Song Change A Life) en het D.I.M.E.S. “Diversiteit& Inclusie” programma werd opgericht door een succesvolle, commerciële zakenman “Stef van der Velde” en zijn partner, een Muziek, Media en Entertainment Leider die in een weeshuis opgroeide sinds de leeftijd van vijf jaar, beide oprichters hebben hun aandeel in de ontberingen van hun respectievelijke reizen gezien en overwonnen.

Hoewel beide ondernemers duidelijk verschillend zijn, delen ze beiden de visie dat alle weeskinderen, kinderen in nood en hun families een helpende hand verdienen in combinatie met de juiste ondersteuning, middelen en begeleiding, het kan hen de mogelijkheid bieden om hun volledige potentieel in het leven te bereiken.

Onze stichter(s) erkennen het feit dat de weg naar geluk en succes niet altijd gemakkelijk of eerlijk is, maar door de motiverende kracht van muziek, vermaak en “Geven” te verenigen kan het weeskinderen, kinderen in nood en adolescenten de juiste hulp bieden die inderdaad duizenden van hen gezamenlijk één kind per stap de wereld ten goede zou kunnen veranderen.

MISSIE

De missie van de stichting The P.A.S.C.A.L. Foundation (Play A Song Change A Life) en het D.I.M.E.S. programma is om een permanente en positieve verandering in het leven van de hedendaagse weeskinderen, kinderen in nood en hun ouders te realiseren. We willen deze kinderen het bewustzijn geven dat zij de sleutel zijn tot hun eigen creatieve potentieel, zodat ook zij weer durven te dromen, maar vooral de passie, de gedrevenheid en het geloof in zichzelf terugkrijgen om hun dromen waar te maken.

De meeste kinderen die wees zijn of in een huishouden met een laag inkomen leven, vinden het soms moeilijk om zich aan te sluiten bij traditionele leermethodes vanwege hun vroegere of huidige omstandigheden met trauma’s in combinatie met een onstabiele leefomgeving.

Een zeer groot aantal van deze kinderen is, net als onze oprichters, zeer creatief, omdat dromen en creëren voor hen een manier is om aan hun werkelijkheid te ontsnappen. Stichting The P.A.S.C.A.L. Foundation (Play A Song Change A Life) en D.I.M.E.S. willen structurele oplossingen bieden door middel van ondersteuning, begeleiding, stage en voorlichting op verschillende creatieve en beroepsmatige gebieden. Het bieden van nieuwe mogelijkheden, waar onze doelgroepen met steun van de Stichting zelf aan kunnen werken.

Ons werk zal dan ook een indirecte impact hebben op de sociale omgeving van deze kinderen, niet alleen voor nu maar ook voor toekomstige generaties.

Samen met NGO’s (niet-gouvernementele organisaties), AID (hulporganisaties) Entertainment, Media, Sport en Mode bedrijven in Nederland, maar ook daarbuiten.

Wij bieden een curriculum aan dat zowel weeskinderen en kinderen in nood als hun ouders de kans geeft om zich te ontwikkelen op het vlak van Onderwijs, Gezondheid, Voeding, Sport en Creativiteit.

Onze ambitie is dat NGO’s, AID organisaties, Entertainment, Media, Sport en Modebedrijven onze methodieken overnemen en toepassen, zodat er wereldwijd een positieve structurele en duurzame verandering tot stand komt in het leven van weeskinderen, kinderen in nood en de industrieën waar zij later deel van gaan uitmaken.

Wij zijn de P.A.S.C.A.L. Foundation!

SLUIT JE AAN

Wilt u zich aansluiten bij Stichting The P.A.S.C.A.L. Foundation (Play A Song Change A Life) als Partner, Ambassadeur of heeft u andere vragen?
Neem dan contact met ons op via e-mail of via onderstaand formulier.

    saskiaHOME