ANBI

ANBI status

Stichting The P.A.S.C.A.L. Foundation (Play A Song Change A Life) staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Stichting The P.A.S.C.A.L. Foundation (Play A Song Change A Life) geen successierecht of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van je bijdrage komt volledig ten goede aan Stichting The P.A.S.C.A.L. Foundation (Play A Song Change A Life). Bovendien biedt schenken aan een instelling met een ANBI-status belastingvoordelen.

Voor particulieren:
Giften aan goede doelen kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Voor bedrijven:
Giften aan een erkent Algemeen Nut Beogende Instellingmag u van de winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. U moet de giften uiteraard wel schriftelijk kunnen bewijzen.

Bezoldiging bestuursleden:
De leden van het bestuur verrichten volledig onbezoldigd bestuurswerkzaamheden voor de stichting.

Statutaire naam:
Stichting The P.A.S.C.A.L. Foundation
KVK. 77781147

RSIN / fiscaal nummer:
861142081

Postadres:
Keizersgracht 391 A
1016 EJ Amsterdam

Contact:
Tel.nr. +31 (0)20-2443930
E-mail: contact@thepascalfoundation.org

Bankrekening:
IBAN: NL 87 INGB 0009561878
BIC: INGBNL2A

Raad van bestuur:
Voorzitter
4mat Factory
onder supervisie van Stef van der Velde en Patty Louisa Gaddum

Secretaris:
Esma Himmich

Penningmeester:
Saskia Louisa Herrewijn

Doelstelling:
De P.A.S.C.A.L. Foundation (Play a Song Change a Life) en D.I.M.E.S (Diversity in Media, Entertainment, Sport) is een liefdadigheidsstichting die zich toelegt op het bieden van creatieve wezens en kinderen in nood die uitzonderlijk talent tonen op het gebied van entertainment, media, kunst, mode en sport. Wij bieden hen mentorschap en de middelen die nodig zijn om hen bij te staan in deze ontwikkeling en door hun reis van kindertijd naar volwassenheid.

Onze visie:
Wij vinden dat deze ‘speciale’ kinderen de kans verdienen om hun beste zelf te worden en de talenten, waarmee ze zijn geboren, te kunnen gebruiken om succesvolle en bloeiende volwassenen te worden. Naast het doneren van geld, zullen wij hen sponsoren, volgen en beïnvloeden tijdens hun ontwikkeling en groei om hen een toekomst te geven waar ze trots op kunnen zijn. We helpen hen hun zelfrespect op te bouwen en het reiken hen het juiste leerplan aan voor een toekomst vol prachtige kansen.

Wij zijn The P.A.S.C.A.L. Foundation!

saskiaANBI